یکشنبه, 30 شهریور 1399 22:00

نکات مهم در نصب ریل ها

ریل‎ها در آسانسور نقش هدایت کننده را دارند و از پیچش و حرکت پاندولی کابین در اثر بار نا‎همگونی که ممکن است بر روی کف کابین اعمال شود و یا جابه جایی مسافر در آن رخ دهد جلوگیری می‎کند.

 

  • دیگر وظایف مهم ریل در صورت عملکرد سیستم ایمنی یا پاراشوت و قفل شدن فک‎های پاراشوت روی ریل می باشد و باعث متوقف شدن کابین می‎شود .
  • سطح مقطع ریل‏ها به شکل T شکل می‎باشد و سطوح آن ماشین کاری شده و کوچکترین خمیدگی، خراشیدگی و یا تاب‎خوردگی نباید داشته باشد. در دو سر این ریل‏ها یک زبانه و یک شیار یا همان نری و مادگی تعبیه شده که در هنگام نصب باید به یک دیگر جفت شود. اندازه ریل‏ها در شاخه‎های 5 متر و در ضخامت های مختلف در بازار وجود داردکه با توجه به محاسبات تعیین می‎گردد.
  • نحوه نصب این ریل‏ها از کف پیت “چاه ” شروع می‎شود و بسیار مهم است و باید کاملا عمود و بدون هیچ گونه عدم جفت شدن خمیدگی و نا‎شاقولی به صورت موازی با یکدیگر اجرا شوند. در غیر این صورت بر روی کیفیت حرکتی کابین به هنگام بهره‎برداری تاثیر خواهد گذاشت و باعث ارتعاشات افقی در کابین در حین حرکت آن می‎شود و در سیستم های تمام اتوماتیک با درب های اتومات مشکل ایجاد خواهد کرد .
  • در صورتی که ریل موازی نباشند و دهانه ریل‏ها در طول چاه یکسان نباشد مرتعش شده و با عبور از محل نقطه ضعیف ریل نیرویی به موتور نیز وارد خواهد کرد و محل‎های اتصال دو ریل در صورتی که لبه‎ها در یک راستا نباشند با ایجاد ارتعاش کابین در عبور از نقطه به کفشک‎ها نیرو اعمال کرده و باعث خوردگی کفشک‎ها نیز می‎شود
  • به اولین ریل نصب شده در داخل چاه پایه ریل یا ریل KING می‎گویند که از دقت خاصی باید برخوردار باشد
  • ریل‏ها در حالت عادی کار آسانسور نیروی زیادی را متحمل نمی‎شوند ولی در مواقعی که ترمز اضطراری پاراشوت فعال می‎شود به ریل‏ها نیرو اعمال می‎شود که در صورت درست انتخاب نکردن ریل ویا فواصل براکت‎ها ممکن است در آنها در جهت افقی انحنا و پیچش ایجاد می‎شود
  • استفاده از ترمز ایمنی پاراشوت در شرایط اضطراری نیز می‎تواند شکل دیگری از نیروها را به ریل وارد کند. در این حالت فشار زیادی به ریل وارد می‎شود که می تواند آن را خم کند. طبق استاندارد EN81  و BS5655 ریل‏ها باید از توان و استحکام نیروهای ناشی از عملکرد ترمز ایمنی و همچنین انحنا و پیچش‎های ناشی از  بار نامتعادل داخل کابین را داشته باشند.

مشکلاتی که می توانند عدم دقت در اجرای ریل‏ها در کار کرد آسانسور ایجاد کنند به 3 دسته تقسیم میشوند :

وقتی ریل های عمودی شاقول نیستند:

1- نیروی زیادی از طریق ریل‏ها به کفشک کابین وارد میشود .

2- در راندمان سیستم تاثیر گذاشته و باعث کاهش آن میشود  .

3- در نرمی حرکت در طول مسیر خود تاثیر میگذارد .

جهت نصب ریل‏ها و طراحی و جا نمایی ریل‏ها در داخل چاه احتیاج به اطلاعاتی مانند :   

1- عرض و عمق مفید   .

2- ضخامت یا نوع ریل‏ها .

3- اندازه ناودانی وزنه .

4- شکل و نوع طراحی آسانسور.

5- جا نمایی ریل‏ها و طرز قرارگیری درب طبقه.

نکته: همینطور محاسبه فاصله کلافهای آهنکشی مهم میباشد که بسته به نوع و ضخامت ریل عموما از ١۶٠ سانتی متر تا ٢١٠ سانتی متر مجاز میباشد.

در این حالت از ریل های وزنه جهت طراحی شروع میکنیم :     

1- اگر ناودانی وزنه تعادل 10 باشد به دلیل قرار گیری آن در AX ریل وزنه به این صورت حساب میکنیم:

نصف ناودانی و زه + بیرونزدگی وزنه + فاصله جسم ثابت تا متحرک + باد خور یا تلرانس خطا

5 + 2 + 3 +3 = 13

این فاصله میشود  از تیغه یا نیش ریل وزنه تا دیواره پشت یا کلاف آهنکشی

2- حال اگر بخواهیم فاصله ریل وزنه تا کابین را حساب کنیم :

نصف ناودانی وزنه + بیرون زدگی وزنه + فاصله جسم متحرک تا متحرک + تلرانس خطا

5+2+5+3= 15

که جمع 13+15= 28 این محدوده تردد وزنه در چاه میباشد.

فاصله جسم ثابت تا متحرک 3 سانتیمتر

فاصله جسم متحرک تا متحرک 5 سانتیمتر

طبق ویرایش سال 93 فاصله ثابت و متحرک 20 میلی‏متر است

به دهنه ریل کابین DBJ و دهنه ریل وزنه CW گفته میشود  .

3- دهنه ریل وزنه با توجه به ظرفیت کابین و نوع وزنههای موجود در بازار میتوانیم انتخاب کنیم: 74 84 94 .. سانتیمتر

4- دیوارههای بتنی به خودی خود باعث گرفتن ارتعاش شده و استفاده از براکت با فاصله مناسب باعث نصب صحیح می‏شود

5- در شاقول اندازی جهت نصب برای گرفتن پیچیدگی چاه از روش پلمپ کردن چاه استفاده میکنیم که با ۴ شاقول ودرآوردن کمترین عدد می‏توان به این داستان پیبرد

برای شاقول ریل انداختن روش‎های زیادی هست:

جهت تنظیم و شاقول کردن ریل‏های راهنما در داخل چاه برای هر ریل یک شاقول و گرفتن خط کرم از ساختمان حائز اهمیت میباشد. منظور از خط کرم همان خط مبنا و صاف روبروی چاه میباشد.

Read 699 times