مجتمع مسکونی یاران

مشخصات و توضیحات پروژه :

مجتمع مسکونی یاران
آدرس پروژه : اهواز - کوی نفت - خیابان رسالت 25 - پلاک 1  کارفرما : جناب آقایان آل محمد و آقایی
سرعت حرکت : 1 متربرثانیه نوع درب طبقات : نیمه اتوماتیک نوع سیستم محرکه : موتورگیربکس ظرفیت : 8 نفر تعداد توقف : 6
ویژگی : مسکونی
Read 783 times

Image Gallery