مجتمع مسکونی ویسی

مشخصات و توضیحات پروژه :

مجتمع مسکونی ویسی
آدرس پروژه : اهواز - زیباشهر - خیابان شهید خواجه نژاد - روبری پارک کارفرما : جناب آقای مهندس رحمان ویسی
سرعت حرکت : 1 متربرثانیه نوع درب طبقات : نیمه اتوماتیک نوع سیستم محرکه : موتورگیربکس ظرفیت : 6 نفر تعداد توقف : 6
ویژگی : مسکونی
Read 404 times

Image Gallery