مجتمع مسکونی کوراهی

مشخصات و توضیحات پروژه :

مجتمع مسکونی کوراهی
آدرس پروژه : اهواز - زیتون کارمندی - خیابان فاضل - بین زاهد و زمرد کارفرما : جناب آقای مهندس دلنواز
سرعت حرکت : 1 متربرثانیه نوع درب طبقات : نیمه اتوماتیک نوع سیستم محرکه : موتورگیربکس ظرفیت : 8 نفر تعداد توقف : 6
ویژگی : مسکونی
Read 425 times